Vertrouwenspersoon

Blijf je stil of praat je erover?

Als je iets ziet of meemaakt dat niet kan of je twijfelt daarover: praat erover of meld het bij onze onafhankelijk vertrouwenspersoon Jacolien van Leeuwen. Jacolien heeft via haar dagelijkse werkzaamheden veel ervaring kunnen opbouwen bij het helpen van mensen die zich op wat wijze dan ook zaken meemaken die in een samenleving niet passen. Loop je tegen iets aan waar je zelf tegen aanloopt of zaken die je hebt gezien of meegemaakt en waar je niet zo goed mee om kan gaan, houd die dan niet voor jezelf. Praat er over met iemand die je vertrouwt. Iemand die je zeker kunt vertrouwen is Jacolien. zij luistert naar je en zal dan samen met jou bespreken wat en hoe dat verder opgepakt kan worden. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk tenzij je toestemming geeft om ook met de daarvoor bestemde organisatie opgenomen kan worden.

Zoek je praktische tips voor preventie, vraag het het Jacolien of aan Centrum Veilige Sport Nederland! Want samen zorgen we voor een veilige, eerlijke en plezierige sport voor iedereen.

Wat grensoverschrijdend gedrag is, bepaal jijzelf. Jij bepaalt wanneer gedrag een grens overgaat. Bijvoorbeeld: pesten, intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, seksuele intimidatie, fraude en omkoping. Klik hier om de gedragscodes die er binnen de sport zijn opgesteld te zien. Ervaar je zelf grensoverschrijdend gedrag of zie je het bij een ander gebeuren, houd het dan niet voor jezelf, maar bespreek het. Dat kan met de vertrouwenscontactpersoon van je eigen sportclub, van ons via mail of bel: 06 - 46 31 73 35 of het Centrum Veilige Sport. Hieronder vind je opties om hierover in gesprek te gaan en hoe je melding kunt maken. Aan jezelf de afweging welke optie je het prettigst vindt en meest passend is. Iedere optie is goed aangezien al deze partijen met elkaar een netwerk hebben opgezet om zo goed mogelijk ondersteuning te bieden en als nodig door te verwijzen.

persoon_1.jpg

Vertrouwenspersoon
Jacolien van Leeuwen
vertrouwenspersoon@volleybal-vcn.nl