Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF)

Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF)

Het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) is de modernste manier van het registreren van wedstrijden in de Nederlandse volleybalcompetitie. Met behulp van het Digitaal Wedstrijd Formulier zijn alle wedstrijdgegevens en uitslagen snel up-to-date.

Na de introductie in 2013 en de daarop volgende verbeteringen, heeft inmiddels zo’n 77% van alle volleybalclubs in ons land de voordelen van werken met het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) ontdekt: eenvoudig en tijd- én kostenbesparend. Vanaf seizoen 2017-2018 stappen we met de volledige zaalcompetitie helemaal over op DWF via de versie ‘Resultaat invoeren’.

Wil je zeker weten of jouw competitie over gaat op het DWF, bekijk dan het DWF Wie toch nog vragen heeft, kan de FAQ raadplegen en anders terecht bij de competitie afdeling op één van de Nevobo kantoren uit jouw regio.

1. Resultaat invoeren

Voor ‘Resultaat invoeren’ is een continue verbinding (Wifi), met internet niet noodzakelijk. Niet alle gegevens van het oorspronkelijke papieren formulier hoeven te worden ingevoerd. In de handleiding DWF staat verder toegelicht welke stappen je doorloopt bij het gebruik van ‘Resultaat invoeren’. Voor de wedstrijdsecretaris, aanvoerder, scheidsrechter en teller is er een belangrijke rol weggelegd.   Je kan diverse gegevens na iedere set invoeren (welke speler heeft gespeeld, eventuele straffen en de set uitslag). Dit kan ook achteraf na de gespeelde wedstrijd.

2. Live bijhouden  

Met deze versie wordt de wedstrijd live bijgehouden en worden alle spelmomenten geregistreerd. Alle aspecten van het papieren wedstrijdformulier zitten er in verwerkt. Wij adviseren de clubs om zo veel mogelijk de optie 'Live bijhouden’ te gebruiken.  Mocht de Wifi uitvallen, dan kun je gewoon verder gaan met het formulier. Voor het versturen van het formulier heb je echter wel een Wifi verbinding nodig. In de Handleiding DWF wordt beschreven welke stappen er doorlopen moeten worden en mogelijkheden er zijn bij het Live bijhouden van een wedstrijd.

DWF divisies

In de Eredivisie wordt uitsluitend gewerkt met E-score. Wel dient het papieren wedstrijdformulier op de tellertafel te liggen. Zo kan verder worden geteld bij een eventuele storing binnen het systeem of de plaatselijke Wifi. 

Wij adviseren jullie allemaal zo veel mogelijk te werken met het Live bijhouden. Het DWF 2.0 is zo ontwikkeld dat dit voor iedereen prima uitvoerbaar is. Voor teams die uitkomen in de Topdivisie en 1e Divisie kunnen beide versies van het DWF gebruikt worden. Ook als wordt gewerkt met ‘Live bijhouden’, dient het papieren wedstrijdformulier op de tellertafel te liggen. Zo kan verder worden geteld bij een eventuele storing binnen het systeem of de plaatselijke Wifi. Wordt de versie ‘Resultaat invoeren’ gebruikt, dan dient het nationale telformulier (alleen in geval van storing) wel volledig ingevuld te worden. Het formulier hoeft niet opgestuurd te worden, maar moet de rest van het seizoen wel worden bewaard. 

Teams die uitkomen in de 2e en 3e divisie en de versie ‘Resultaat Invoeren’ gebruiken, moeten de stand ook bijhouden op het vereenvoudigde DWF wedstrijdformulier. Wordt in deze klassen gewerkt met ‘Live bijhouden’, dan dient de club het formulier stand-by te houden op de tellertafel. Zo kan verder worden geteld bij een eventuele storing binnen het systeem of de plaatselijke Wifi. 

DWF promotieklasse en lager

De keuze is aan de club of het verloop van de wedstrijd online wordt geregistreerd via DWF Live bijhouden of DWF Resultaat invoeren. Wij adviseren zo veel mogelijk gebruik te maken van Live bijhouden. De papieren uitvoering van DWF resultaat invoeren dient wel in A6 of A7 formaat op de tellertafel dient te liggen, mocht er een storing zijn. Deze dient alleen te worden ingevuld als het online niet lukt. Voor een instructie voor de papieren versies A6 en A7, verwijzen we je graag naar A5. Overigens mag ook met een eigen formulier de stand worden bijgehouden. Telformulieren hoeven sowieso niet te worden opgestuurd, wel dient de club ze tot het einde van het seizoen te bewaren.   

Aan de slag!  

Surf naar dwf.nevobo.nl en log in met je Nevobo account (zorg ervoor dat je relatiecode in je account ingevuld is) en bekijk je eigen wedstrijden en teams. Je kunt ook via de Mijn Volleybal app inloggen om bij jouw DWF-formulier te komen.
​​​​​​​Wie toch nog vragen heeft, kan de handleiding raadplegen en anders je vraag stellen aan de medewerkers wedstrijdwezen van jouw regio.

Overzicht DWF formulieren

Gebruik onderstaande hulpmiddelen voor het bijhouden van de gespeelde spelers, setstanden en toegekende straffen: