Evenementen

Voor de gezelligheid en onderlinge binding feestjes bij VCN

Zoals iedere vereniging worden naast het volleybal ook andere evenementen georganiseerd. Dit kan uiteenlopen in feestavonden (veelal thematisch), film voorstellingen, disco avonden, toernooien, informatie-avonden, maar ook activiteiten voor de jeugd. Hiervoor zijn altijd mensen nodig die dit kunnen organiseren. Dit seizoen hebben wij op onze ALV van het voorjaar 2022 besloten om alle seniorenteams en teams met de oudere jeugd een evenement toe te wijzen. Die zij dan naar inzicht van het team in overleg met het bestuur vorm kunnen geven en realiseren. De toewijzing is op genoemde ALV door loting bepaald.. 

Naast feestjes worden ook andere bijeenkomsten georganiseerd voor bijvoorbeeld actuele ontwikkelingen, spelregeltoetsen voor beginnende scheidsrechters, vervolgcursusen en uiteraard twee keer par jaar een Algemene Ledenvergadering.