VCN scheidsrechters

VCN Scheidsrechters

Alle wedstrijden waarin onze teams uit de jeugdklassen, 2e klasse en recreantenteams thuispelen moeten door VCN worden ingevuld. Voor deze klassen gelden afzonderlijk eisen.

Jeugdklassen en 3e klasse senioren

Alle leden van VCN kunnen deze wedstrijden fluiten. De enige eis die de Nevobo stel is dat zij en VS6 opleiding met afsluitende toets hebben afgerond. Deze opleiding is niet moeilijk en kun je digitaal volgen en na afloop direct toetsen. Het bestuur van VCN heeft deze opleidingsmodule verplicht gesteld voor alle leden van 18 jaar en ouder. Hierdoor kan de takencommissie de wedstrijden via de Takenlijst toewijzen aan scheidsrechters (zie ook de tab "Takenrooster"). Mocht je de taak om een wedstrijd in deze categorie te fluiten en je hebt nog niet de VS6 afgerond, moiet dat nog voordat je gaat fluiten dit alsnog afronden. Fluit je de wedstrijd zinder dat je de VS6 hebt behaald krijgen wij als vereniging een boete die we doorbelasten aan het lid dat zonder VS6 gefloten. Ons advies is daarom doe de opleiding snel het kost zeker niet meer dan 2 uurtjes!

2e en 1e klasse senioren

Elke thuiswedstrijd in de 1e en 2e klasse gefloten worden door een gecertificeerde VCN lid! Kortom, iemand met een VS2 cursus. Tot slot moet elke andere wedstrijd gefloten worden door iemand die minimaal de scheidsrechters-instaptoets online gedaan heeft.

Recreanten en CMV

De thuiswedstrijden die de VCN-recreanten in recreantencompetiti van de Nevobo spelen kunnen door alle senioren van de vereniging gefloten worden. Meestal regelen de VCN-teams dit onderling, maar zij kunnen ook ieder ander VCN-lid hiervoorbenaderen Voor deze westrijden gelden geen opleidingseisen.

Opleidingseisen voor scheidsrechters

Zoals hierboven is aangegeven worden er met uitzondering van de recreanten en CMV opeidingseisen gesteld aan de scheidrechters. De Nevobo heeft alle niveau's dit samengevat. Klik op "Opleidingseisen scheidsrechters".