Commissie van beroep

Waarom een Commissie van Beroep?

Binnen verenigingen worden besluiten genomen, die direct gevolgen kunnen hebben voor één voor meerleden. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de TC die besluiten neemt over teamindelingen. Maar ook ander soorten besluiten zoals trainingstijden, de zaal, toebedeelde take etc. Bij VCN zijn degenen die besluiiten nemen verantwoordelijk voor hun beslissingen. Het bestuur heerft die verantwoordelijkheid ook bij hen neergelegd. Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemen Leden Vergadering (ALV). De commissie van beroep kan bij een onenigheid gevraagd wordfen om het besluit te toetsen. De commissie zal dan toetsen of relevante regels, uit de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, de door het NOC/NSF opgestelde Code van Goed Sportbestuur in acht genomen zijn. Als dit niet het geval blijkt ter zijn dan zal de commissie het bestuur voorstellen het besluit te heroverwegen. De commissie zal niet inhoudelijk het besluit toetsen.

Lid Commissie van beroep
Remco van Scheltt
cvb@volleybal-vcn.nl

Lid Commissie van beroep
Jan-Peter van Ginkel
cvb@volleybal-vcn.nl