Commissie van beroep

Waarom een Commissie van Beroep?

Binnen verenigingen worden besluiten genomen, die direct gevolgen kunnen hebben voor één voor meer leden. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de TC die besluiten neemt over teamindelingen. Maar ook ander soorten besluiten zoals trainingstijden, de zaal, toebedeelde taken etc. Bij VCN zijn degenen die besluiiten nemen verantwoordelijk voor hun beslissingen. Het bestuur heeft die verantwoordelijkheid ook bij hen neergelegd. Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemen Leden Vergadering (ALV). De commissie van beroep kan bij een onenigheid gevraagd worden om het besluit te toetsen. De commissie zal dan beoordelen of relevante regels, uit de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de door het NOC/NSF opgestelde Code van Goed Sportbestuur in acht genomen zijn. Als dit niet het geval blijkt te zijn dan zal de commissie het bestuur voorstellen het besluit te heroverwegen. De commissie zal niet inhoudelijk het besluit toetsen.

Lid Commissie van beroep
Remco van Scheltt
cvb@volleybal-vcn.nl

Lid Commissie van beroep
Jan-Peter van Ginkel
cvb@volleybal-vcn.nl