Contributie

Contributie seizoen 2023 - 2024

Contributie verenigingContributie verenigingBijdrage deelname competitie*Totaal contributie2e TrainingTotaal incl. 2e training3e TrainingTotaal incl. 3e training
Senioren (vanaf 18 jaar)€ 250,00€ 82,60€ 332,60€ 110,00€ 442,60€ 110,00€ 552,60
Jeugd A-B-C (12 tot 18 jaar)€ 185,00€ 41,80€ 226,80€ 55,00€ 281,80

Jeugd CMV (tot 12 jaar)€ 165,00€ 36,70€ 201,70Recreanten€ 200,00€ 21,40€ 221,40Recreanten (10x trainen-strippenkaart)

€ 65,00* De competitiebijdrage is opgebouwd uit extra zaalhuur voor wedstrijden, teamgelden voor deelname competitie en Nevobo-bijdrage.

Aanvullende informatie

  • In de ALV van 22-05-2008 is besloten dat de verenigingscontributie elk seizoen automatisch met 2% wordt verhoogd;

  • Het 3e en elk volgend thuiswonend gezinslid krijgt een korting van € 35,- op de contributie;

  • Bij nieuwe leden wordt de totale contributie in rekening gebracht vanaf de eerste dag van de maand waarin men lid wordt;

  • Voor vragen over de contributie kan je mailen naar: contributiezaken@volleybal-vcn.nl.

Betalingstermijnen

Na ontvangst van de contributienota betaalt iedereen 30 dagen na factuurdatum in elk geval de verschuldigde competitie bijdrage + 1/3 deel van het contributiebedrag. Het restant van de nota kan in één of twee termijnen worden voldaan, waarbij geldt dat de tweede termijn uiterlijk 20 november en de laatste termijn uiterlijk 15 januari van het lopende seizoen is betaald. Uiteraard verdient betaling ineens de voorkeur.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan zoals is vastgelegd in de statuten van de vereniging, art. 7:

  • Schriftelijke opzegging bij secretaris/ledenadministratie vier weken voor einde verenigingsjaar; verenigingsjaar loopt van 01 juli tot en met 30 juni.
  • Als het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar wordt opgezegd, blijft de geldelijke bijdrage voor het lopend kwartaal verschuldigd.