Arbitrage

Veel volleyballers willen liever niet fluiten. Toch zijn er veel onder hen die, als ze eenmaal wat meer hebben gefloten, steeds hoger en meer willen gaan fluiten. Dat geldt binnen hele volleybalgemeenschap maar ook voor een aantal van onze VCN leden. Omdat wij teams hebben die op hoog niveau spelen hebben we als vereniging een leverplicht waar wij allen kunnen voldoen als voldoende hoger opgeleide scheidsrechters voor de hogere competities beschikbaar hebben. Ieder seizoen is het weer een hele puzzel om aaan de leveringsplicht te voldoen.

Daarom willen wij leden die in onze hogere teams (H1, D1, H2, D2, H3 en D3 spelen met klem vragen om zich beschikbaar te stellen als scheidsrechter om te kunnen voldoen aan de leveringsplicht van VCN. Meer informatie kun je inwinnen bij scheidrecher@volleybal-vcn.nl.