Wat is dat CMV?

CMV staat voor Cool Moves Volleybal

 • Het spel is meer ontwikkeld vanuit de gedachte- en belevingswereld van het jonge kind.
 • Het spel straalt veel beweging en dynamiek uit.
 • Het spel biedt een uitdaging.
 • De vele grondvormen van bewegen wordt spelenderwijs aangeleerd.
 • Het perifeer inzicht en de balbaan-herkenning worden al in een vroeg stadium gestimuleerd.
 • De grove basisbewegingen voor het volleybalspel worden op een speelse wijze aangeleerd.
 • De kinderen hebben een goed instroomniveau voor het mini-volleybal, niveau 4,5 en 6.
 • Cool Moves Volleybal is een volwaardig balspel, dat al in de middengroepen van het basisonderwijs kan worden geïntroduceerd (vanaf groep 3/4). Kinderen ontdekken volleybal op jonge leeftijd.
 • Cool Moves Volleybal vormt een basis voor elke balsport.
 • In Nederland is het gebruikelijk dat kinderen, nadat zij op vier- en vijfjarige leeftijd zwemonderwijs gevolgd hebben, een sport gaan kiezen. De volleybalsport heeft met de introductie van circulatievolleybal een spel in handen, dat met succes kan concurreren met andere balsporten vanaf 6 jaar!
 • Waar andere bonden al op zeer jonge leeftijd sporten in competitieverband organiseren, kan nu ook de volleybalsport hetzelfde aanbieden aan hun jongste spelers.
 • Ieder kind kan aan het Cool Moves Volleybal deelnemen. Zowel de meer begaafde als ook het motorisch minder ontwikkelde kind. Ieder kind wordt actief betrokken in het spel.
 • Jongens en meisjes kunnen in het Cool Moves Volleybal gewoon samenspelen.
 • CMV zijn spelvormen waar kinderen veel, veelzijdig en plezierig bewegen, waar de spelvorm aangepast is aan de ontwikkeling van het kind en waar eenieder gelijke speelkansen geboden worden.

CMV trainingen

De trainingen zijn volgens het schema in Sporthal Oostgaarde of in Comenius Nieuwerkerk:
Op dit moment hebben wij als CMV teams:

 • CMV 1-2
 • CMV 1-4
 • CMV 3-4
 • CMV 5-6

Niveau 1 t/m 4 spelen toernooien in de regio (gemiddeld 8  t/m 12 verspreid over het  jaar)
Niveau 5 en  6 spelen competitie, een najaarscompetitie en een voorjaarscompetitie.

Wist je dat je vrijblijvend drie keer mee mag komen trainen voordat je lid wordt?
Wil je meekomen trainen omdat volleybal jouw sport lijkt te worden, neem dan contact op, dan kunnen we hiervoor een afspraak maken.
Mail naar jeugdtc@volleybal-vcn.nl