Nieuws

Royal Kids Home verlengt contract en steunt de jeugd van VCN

Royal Kids Home verlengt contract en steunt de jeugd van VCN

Aankomend jaar staat er een sponsor-jublieum op de planning! 2023 is het alweer het 5e jaar dat Royal Kids Home deel is van VCN en bijdraagt aan de ontwikkeling van de vereniging. Wij zijn dan ook maar al te trots en blij om te mogen mededelen dat deze prettige samenwerking verlengd is tot in ieder geval 2024. Al sinds 2018 is Royal Kids Home een trouwe sponsor van zowel VCN Dames 2 als Heren 2. Dit zal ook de komende twee jaar nog zo blijven, maar vanaf dit seizoen heeft Royal Kids Home er ook voor gekozen om zijn steentje bij te dragen voor de ontwikkeling van de jeugd van VCN.  

Royal Kids Home is een organisatie die voor uw dochter of zoon een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of een peuterspeelgroep biedt. Er wordt opvang geboden voor kinderen van 0-13 jaar en daarbij zijn alle groepen onderdeel van Integrale Kindercentra (IK). Dit resulteert in een mooie samenwerking en cohesie tussen alle opvangen, want het basisonderwijs, peuterspeelgroep, vroeg-en voorschoolse educatie, kinderopvang, voor-, tussen- en buitenschoolse opvang bieden zich allen onderéén dak. Dag op dag wordt er dagelijkse opvang geboden met vertrouwde medewerkers, unieke speelmogelijkheden, christelijke waarden & service.   

Vanuit haar christelijke identiteit streeft Royal Kids Home ernaar dat er met respect en liefde met elkaar omgegaan wordt, wat voor kinderen een vertrouwde groepsomgeving biedt om zichzelf te ontwikkelen. Het doel is dan ook om ieder kind veiligheid en geborgenheid te bieden, zodat ieder kind zich op zijn eigen manier en tempo kan ontplooien. Bij Royal Kids Home staat het kind centraal en de bekwame pedagogisch medewerkers zijn er om de kinderen te ondersteunen in hun eigen ontwikkelproces en zullen hierbij ook streven naar een goede samenwerking met de ouders.  

 Meer weten over Royal Kids Home? Kijk dan op de website:  https://royalkidshome-krimpen.nl