Sponsor in de spotlight: Royal Kids Home

Sponsor in de spotlight: Royal Kids Home

Royal Kids Home Krimpen aan den Ijssel is een christelijke organisatie die voor uw dochter of zoon een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of een peuterspeelgroep biedt. Er wordt opvang geboden voor kinderen van 0-13 jaar en daarbij zijn alle groepen onderdeel van Integrale Kindercentra (IK). Dit resulteert in een mooie samenwerking en cohesie tussen alle opvangen, want het basisonderwijs, peuterspeelgroepvroeg-en voorschoolse educatie, kinderopvang, voor-, tussen- en buitenschoolse opvang bieden zich allen onder één dak. Dag op dag wordt er dagelijkse opvang geboden met vertrouwde medewerkers, unieke speelmogelijkheden, christelijke waarden & service.  

Het volgende bijbelse citaat staat centraal bij het werk van Royal Kids Home:  “Al ware het dat ik alles had wat ik kon bezitten, maar ik had de liefde niet’’. Bij Royal Kids Home staat de liefde centraal in de opvang waarbij het volgende motto gehandhaafd wordt: ‘Wij hebben allemaal liefde nodig! Iedereen heeft een ‘liefdestank’ die gevuld moet worden. Pas als deze gevuld is, kun je liefde aan anderen uitdelen’.  Royal kids hebben het nodig om te weten dat er van hen gehouden wordt, wat resulteert in het opgroeien tot een verantwoordelijke volwassenen. Daarbij is het belangrijk dat het kind zich zeker voelt. Bij Royal Kids, staat het kind centraal en dat maakt het mogelijk om zijn of haar talenten te laten ontwikkelen.  

Royal Kids Home is daarmee een organisatie die vanuit haar christelijke geloofsovertuiging er naar streeft dat ieder met respect en liefde met elkaar omgaan, een organisatie waar medeleven en respect belangrijke zaken zijn. En waarin we de liefde tot God en jou in ons handelen naar voren laten komen. Daarnaast is het een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van uw kind op een niveau waarin het zich prettig en veilig voelt in samenwerking met de ouders. Meer weten over Royal Kids home?  https://royalkidshome-krimpen.nl  

Bekijk alle nieuwsberichten