Steun VCN met een periodieke gift – ook voordeel voor jezelf!

Steun VCN met een periodieke gift – ook voordeel voor jezelf!

Wij hebben al jaren een club van 50 en 100. Daar zijn wij erg blij mee. Van alles wat deze club bijeenbrengt, hebben we het afgelopen jaar extra kunnen investeren in de jeugd. We hebben een speeltuin ontwikkeld voor de allerjongsten en hebben clinics kunnen geven aan de trainers van de CMV-jeugd. Binnenkort gaan we met een groot deel van de jeugd op jeugdkamp.

Waarom dit bericht? De giften worden nu als (zogeheten) gewone giften gedaan. De Belastingdienst kent de mogelijkheid om die giften periodieke giften te maken. Een gift is een periodieke gift als je aan deze drie voorwaarden voldoet:

  1. Je geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan VCN. Je mag zelf weten of je de jaarlijkse gift in een keer of in meerdere keren betaalt.
  2. Je betaalt het bedrag vijf jaar achter elkaar. Langer mag uiteraard ook.
  3. Je hebt vastgelegd wanneer de jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na vijf jaar.

Waarom zou je het doen?

Het voordeel is dat je de periodieke gift volledig kunt aftrekken bij de aangifte Inkomstenbelasting. Dat betekent dat je, afhankelijk van de belastingschijf of -schijven die op jouw inkomen van toepassing zijn, een deel van je gift terugkrijgt. Dat betekent dat je afhankelijk van je inkomen vanaf EUR 36,65 terugkrijgt, als je EUR 100,00 hebt betaald.

Je kunt niet met terugwerkende kracht deze overeenkomst sluiten. Over de afgelopen jaren gedane betalingen, kunnen dus niet onder de overeenkomst worden gebracht. Zolang je voor de betaling van de gift in het seizoen 2019/2020 de overeenkomst met VCN sluit en ook betaalt in 2019, kun je het opgeven bij de Belastingdienst bij de aangifte Inkomstenbelasting 2019 per maart 2019.

De overeenkomst vind je in de bijgevoegde pdf: Klik hier voor de overeenkomst

We helpen je graag bij het invullen van de overeenkomst. Je kunt dan e-mailen met de penningmeester op penningmeester@volleybal-vcn.nl.

Bekijk alle nieuwsberichten