Uitnodiging ALV 20-11-2019

Uitnodiging ALV 20-11-2019

Best lid of ouder/verzorger,

Graag willen wij je uitnodigen voor de Algemene ledenvergadering. De vergadering zal plaatsvinden op woensdag 20 november 2019 om 19.30 uur in de business-ruimte boven de kantine van Sporthal Oostgaarde te Capelle aan den IJssel.

Hieronder vind je de agenda. Aanvullende stukken zijn: - De notulen van de vorige ALV (29 mei 2019) - Financieel jaarverslag 2018-2019

Deze stukken zijn volgende week (van 4 tot 8 november) te vinden via de volgende link.

Wij hopen je op 20 november te verwelkomen op de algemene ledenvergadering. Wanneer je niet aanwezig kunt zijn, verzoeken wij je om af te melden via secretariaat@volleybal-vcn.nl.   Met vriendelijke groet, Het bestuur van VCN   AGENDA ALV 20-11-2019 aanvang 19.30 uur

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen vorige ALV
 5. Financieel jaarverslag 2018-2019
 6. Bestuurssamenstelling
 7. Voortgang sponsorcommissie
 8. Punten voorgekomen uit vorige ALV:
   1. Vacatures bestuur: Voorzitter en Vicevoorzitter
   2. Vacatures: Wedstrijdsecretaris, Scheidsrechtercoördinator, Coördinator communicatie t.b.v. informatie en media en Actiecoördinator
   3. Ballenbeleid
   4. Bestemming opbrengsten van diverse acties
 1. AVG
 2. Organisatie & vrijwilligers
 3. Rondvraag en wvttk

Sluiting

Link van de brief: ALV 20-11-2019

Bekijk alle nieuwsberichten