Contributie en reglement

Het grootste deel van de contributie gaat naar de zaalhuur. Met geld inzamelacties en het zoeken van sponsors doen wij er alles aan om de contributie zo laag mogelijk te houden.

De contributies geldend in seizoen 2021-2022

Lidmaatschapssoort Vereniging
contributie
Competitie-bijdrage* Totaal
contributie
2e Training Totaal
incl. 2e training
Senioren (vanaf 18 jaar) €220,81 €82,50 €303,31 €99,37 €402,68
Jeugd A-B-C (12 tot 18 jaar) €165,61 €41,80 €207,41 €49,69 €257,10
Jeugd CMV (tot 12 jaar) €146,29 €36,70 €182,99 n.v.t. €182,99
Recreanten €179,42 €21,40 €200,82 n.v.t. €200,82
Recreanten (10 x trainen-strippenkaart) €63,32 n.v.t. €63,32
Verenigingsleden €25,44 €25,44
Speeltuin €2,50 per keer €2,50 per keer
Speeltuin (10 x training-strippenkaart) €22,50 €22,50
Speeltuin (30 x trainingen) €65,00 €65,00

* De competitiebijdrage is opgebouwd uit extra zaalhuur voor wedstrijden, teamgelden voor deelname competitie, en Nevobo-bijdrage.

Nieuwe leden

Bij nieuwe leden wordt de contributie berekend vanaf de eerste dag van de maand waarin men lid wordt.
Opzeggen dient als volgt te geschieden (volgens de statuten van de vereniging, art. 7):

  • Schriftelijke opzegging bij secretaris/ledenadministratie vier weken voor einde verenigingsjaar; verenigingsjaar loopt van 01 juli tot en met 30 juni.
  • Als het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar wordt opgezegd, blijft de geldelijke bijdrage voor het lopend kwartaal verschuldigd.

Betalingstermijnen

Na ontvangst van de contributienota betaalt iedereen 30 dagen na factuurdatum in elk geval de verschuldigde competitie bijdrage + 1/3 deel van het contributiebedrag. Het restant van de nota kan in één of twee termijnen worden voldaan, waarbij geldt dat de tweede termijn uiterlijk 20 november a.s., en de laatste termijn uiterlijk 15 januari 2018 is betaald. Uiteraard verdient betaling ineens de voorkeur.

Het 3e en elk volgend thuiswonend gezinslid krijgt een korting van € 35,-

In de ALV van 22-05-2008 is besloten dat de verenigingscontributie elk seizoen automatisch met 2% wordt verhoogd.

Vragen over contributie

Voor vragen over de contributie kan je mailen naar: contributiezaken@volleybal-vcn.nl

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement kunt u hier downloaden .